Zasady i Warunki

Niniejsze warunki określają zasady i regulacje dotyczące korzystania ze Strony internetowej Brokerów Akcji, znajdującej się pod adresem https://www.sharesbrokers.com/. Zakładamy, że wchodząc na naszą stronę, zgadzasz się na nasze warunki. Nie powinieneś kontynuować korzystania z SharesBrockers.com, jeśli nie akceptujesz w pełni naszych Warunków.

Ciasteczka

Prosimy o zapoznanie się z Polityką plików cookie

Licencja

O ile nie określono inaczej, Maklerzy Akcji i/lub ich licencjodawcy posiadają prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów dotyczących Maklerów Akcji. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp od Maklerów Akcji na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach. Nie wolno Ci:

 • Opublikuj ponownie materiał od Maklerów Akcji
 • Sprzedawaj, wypożyczaj lub udzielaj sublicencji na materiały od Brokerów Akcji
 • Reprodukcja, powielanie lub kopiowanie materiałów od Maklerów Akcji
 • Redystrybuować treści od Maklerów Akcji

Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać w dniu niniejszego dokumentu. Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. Pośrednicy Akcji nie filtrują, nie edytują, nie publikują ani nie przeglądają komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie internetowej. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Maklerów Akcji, ich agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która zamieszcza swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Maklerzy Akcji nie ponoszą odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku wykorzystania i/lub zamieszczenia i/lub pojawienia się Komentarzy na ta strona internetowa. Broker Akcji zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub powoduje naruszenie niniejszego Regulaminu. Gwarantujesz i oświadczasz, że:

 • Jesteś uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszystkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które naruszają prywatność
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do nagabywania lub promowania działalności gospodarczej lub zwyczajów lub prezentowania działalności komercyjnej lub działalności niezgodnej z prawem.

Niniejszym udzielasz Brokerom Udziałów niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich Komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącze do naszych treści

Następujące organizacje mogą łączyć się z naszą Witryną bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje prasowe;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą łączyć się z naszą Witryną w taki sam sposób, jak hiperłącza do Witryn innych wymienionych firm; oraz
 • Akredytowane firmy obejmujące cały system, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i charytatywnych grup zbierających fundusze, do których nie można prowadzić hiperłączy do naszej witryny internetowej.

Organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, publikacjami lub innymi informacjami Witryny, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej. Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o połączenie od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
 • witryny społeczności dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawnicze i doradcze; oraz
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Zaakceptujemy prośby o łącze od tych organizacji, jeśli uznamy, że: (a) łącze nie sprawi, że spojrzymy niekorzystnie na siebie lub nasze akredytowane firmy; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych zapisów; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje nieobecność Pośredników Akcji; oraz (d) link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach. Organizacje te mogą zawierać link do naszej strony głównej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej. Jeżeli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i chcesz połączyć się z naszą stroną internetową, musisz nas o tym poinformować, wysyłając wiadomość e-mail do Maklerów Akcji. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, dane kontaktowe, a także adres URL swojej witryny, listę wszelkich adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą Witryną, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź. Zatwierdzone organizacje mogą tworzyć hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

 • Używając naszej nazwy firmy; lub
 • Poprzez użycie jednolitego lokalizatora zasobów, z którym jest połączony; lub
 • Użycie jakiegokolwiek innego opisu naszej Witryny, do którego prowadzi łącze, ma sens w kontekście i formacie treści na stronie podmiotu łączącego.

Zabrania się używania logo Shares Brokers lub innej grafiki w celu łączenia bez umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, które pojawiają się w Twojej Witrynie. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się w Twojej Witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się na żadnej Witrynie, które mogą być interpretowane jako oszczercze, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub popierają naruszenie lub inne naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich.

Twoja prywatność

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej Witryny. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad dotyczących linków w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe łącze do naszej Witryny, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków łączenia.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz w naszej Witrynie jakikolwiek link, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami i poinformować nas o tym. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani do udzielania bezpośredniej odpowiedzi. Nie gwarantujemy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również zapewnić, że strona internetowa pozostanie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

Zastrzeżenie

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej witryny internetowej i korzystania z niej. Nic w tym zastrzeżeniu nie będzie:

 • ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd;
 • ograniczyć jakąkolwiek naszą lub twoją odpowiedzialność w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony na mocy obowiązującego prawa; lub
 • wykluczyć wszelkie nasze lub Twoje zobowiązania, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji oraz w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego paragrafu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego oraz naruszenia obowiązku ustawowego. Dopóki strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są świadczone bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.